Παντα Τηα Σ’ακολοθτηο

Παντα Τηα Σ’ακολοθτηο
Οοο παντα τηα σ’ακολοθτηο,
Οοο κε για σενα παντα ζο,
Οοο Ελλαδαρα,
Εcηο τρελλα μεσ το μιαλο…

Leave a Reply

Close Menu