Shchedryk

 

 
Ukrainian Version

Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
pryletila lastivochka,
stala sobi shchebetaty,
hospodarya vyklykaty:
“Vyydy, vyydy, hospodaryu,
podyvysya na kosharu,
tam ovechky pokotylys’,
a yahnychky narodylys’.
V tebe tovar ves’ khoroshyy,
budesh’ maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves’ khoroshyy,
budesh’ maty mirku hroshey,
khoch ne hroshey, to polova:
v tebe zhinka chornobrova.”
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
pryletila lastivochka.


English Version

Shchedryk, shchedryk, a shchedrivka [New Year’s carol];
A little swallow flew [into the household]
and started to twitter,
to summon the master:
“Come out, come out, O master [of the household],
look at the sheep pen,
there the ewes are nestling
and the lambkin have been born
Your goods [livestock] are great,
you will have a lot of money, [by selling them]

if not money, then chaff: [from all the grain you will harvest]
you have a dark-eyebrowed [beautiful] wife.”
Shchedryk, shchedryk, a shchedrivka,
A little swallow flew.

 
 
 
Copyright 2012. Europeisnotdead. All Rights Reserved.

Leave a Reply

Close Menu