Daj Boh šťastia

 

 
Slovakian Version

Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne
svieti každý Boží deň.
Nech ich sused v láske má,
nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi
všetkým ľuďom v nej

Daj Boh šťastia celej Zemi,
všetkým národom Nech im svetlo,
hviezdy, lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej Zemi,
všetkým národom.

Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie
nech sa samo nezahubí,
všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj,
dopraj Bože svojmu
dielu večné trvanie.


English Version

May God grant this country,
people happiness and bliss
May the sun shine on this country,
never one day miss.
Neighbours live in unity,
help each other selflessly.
May God grant
His Slovak people happiness and bliss.

May God grant bliss
every nation on this planet Earth
May the starry light of pure love shine on every house
With good bread the hungry still,
cure all people who are ill.
May God grant bliss
every nation on this planet Earth.

May God save His whole creation,
let it bloom and thrive,
May He grant this Earth protection,
keep all things alive.
Let fish in clear water play,
birds and beasts enjoy each day.
May God save His whole creation,
let it bloom and thrive

 

Copyright 2012. Europeisnotdead. All Rights Reserved.

Leave a Reply

Close Menu