Slovakia – Daj Boh šťastia tejto zemi

 

 

Slovakian Version

Daj Boh šťastia tejto zemi
Všetkým ľuďom v nej
Nech ju slnko jasne svieti
Každý Boží deň
Nech ich sused v láske má
Nech im prazieň, pokoj dá
Daj Boh šťastia tejto zemi
Všetkým ľuďom v nej

Nech ich sused v láske má
Nech im prazieň, pokoj dá
Daj Boh šťastia tejto zemi
Všetkým ľuďom v nej

Daj Boh šťastia celej Zemi
Všetkým národom
Nech ju svetlo, hviezdy, lásky
Ožiaruje dom

Hladným chleba dobrého
Chorým zdravia pevného
Daj Boh šťastia celej Zemi
Všetkým národom

Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme

Rybám čistej vody daj
Vtáctvo a zver zachovaj
Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie

 

Copyright 2012. Europeisnotdead. All Rights Reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s