Prieks Pasaulei

 

Latvian Version

Prieks pasaulei – Tas Kungs ir klāt!
Nu ķēniņš zemei dots!
Lai visas sirdis gavilē
Par Pestītāju pasaulē,
Un debess, zeme dzied, (x2)
Un debess, debess, zeme dzied.

Prieks pasaulei – lai dziesmas skan:
Tai ausis laimes rīts!
Un meži, lauki, pakalni
Un klintis, strauti, klajumi
Lai gaviļdziesmā trīc, (x2)
Lai gaviļu, gaviļu dziesmā trīc!

Lai grēks un naids, un rūpes zūd,
Un asaras lai žūst.
Viņš nāk pie mums ar svētību,
Nu sirdis, dzīvi piepilda,
Lai slava Glābējam, (x2)
Lai slava, slava Glābējam!

 
 

Copyright 2012. Europeisnotdead. All Rights Reserved.

Leave a Reply

Close Menu