Καλήν Εσπέραν Άρχοντες

 

 
Greek Version
Καλήν εσπέραν άρχοντες,
Κι αν εί- κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
Να πω- να πω στ’ αρχοντικό σας,
Χριστός γεννάται σήμερον
Εν Βη- εν Βηθλεέμ τη πόλη,
Οι ουρανοί αγάλλονται,
Χαίρε- χαίρετ’ η φύσις όλη,
Εν τω σπηλαίω τίκτεται,
Εν φά- εν φάτνη των αλόγων,
Ο βασιλεύς των ουρανών
Και ποι- και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
το Δόξα εν Υψίστοις
και τούτο άξιον εστί
η των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται
τρεις μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί
χωρίς να λείψει ώρα.


English Version
Good evening to you noblemen
And if it is your wish
In praise here at your mansion,
Of Jesus’ birth I’ll sing.
Jesus Christ was born today
in town of Bethlehem
The skies above rejoicing
All nature satisfied.
T’was in a cave that he was born
And in a manger laid
The king of all the skies above
And maker of all things.
Angelic hosts are singing
All glory be to God
And holy be to shepherds
And to their faithfulness.
From Persia are arriving
Three magi with their gifts
The brightest star has led them there
No hour have they delayed.

 
 
Copyright 2012. Europeisnotdead. All Rights Reserved.

Leave a Reply

Close Menu